Energia - komplexne a vecne

Denník N Energetická mapa
energia Veda a výskum FP7 Connections 2012

FP7 Connections 2012

Dátum: 16.5.2012

Organizátor: MŠVVŠ SR, SOVVA, BIC

Miesto konania: Bratislava

Oficiálna stránka podujatia

Európska komisia už v lete 2012 vyhlási posledné a zároveň najväčšie výzvy, v ktorých sa rozdelí viac ako 10 miliárd EUR. Ide o jedinečnú šancu ako využiť výskumnú infraštruktúru získanú z OP Výskum a vývoj.

Aké je zameranie FP7 CONNECTIONS 2012?

 • unikátne podujatie, ktoré v sebe spája konferenciu, ktorá účastníkom poskytne všetky informácie potrebné pre zapojenie sa do aktivít 7. rámcového programu EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné činnosti,
 • zároveň poskytne priestor pre všetkých záujemcov nadviazať kontakty s potenciálnymi výskumnými partnermi z celej Európy.

Čo môžete získať účasťou na FP7 CONNECTIONS 2012?

 • informácie o výzvach, ktoré plánuje EK vyhlásiť v lete 2012,
 • informácie o Horizonte 2020 a príležitostiach, ktoré prináša pre SR,
 • ukážky príkladov najlepších praxí a skúseností slovenských vedcov zapojených do riešenia projektov 7.RP,
 • priestor pre prezentáciu Vašich inovatívnych myšlienok a technológií,
 • počas jediného dňa nadviazať viacero výskumných spoluprác s potenciálnymi partnermi,
 • priestor pre networking a nadviazanie nových kontaktov dôležitých pre tvorbu výskumných konzorcií medzi slovenskými a zahraničnými partnermi.

Pre koho je FP7 CONNECTIONS 2012 určená?

 • slovenské a zahraničné akademické inštitúcie plánujúce zapojiť sa do 7.RP,
 • slovenské a zahraničné univerzitné pracoviská plánujúce sa zapojiť do 7.RP,
 • podnikatelia realizujúci výskum a vývoj,
 • podnikatelia, ktorí majú záujem využívať výsledky výskumu a vývoja v praxi.

Aký je program FP7 CONNECTIONS 2012?

FP7 CONNECTIONS 2012 je zložená z dvoch blokov:

 • Konferencia (9:00 - 13:00)
  • Slovensko v Európskom výskumnom priestore (9:00-11:00)
  • Skúsenosti riešením projektov 7. rámcového programu EÚ (11:30-13:00)
 • Paralelné sekcie (14:00 - 18:00)
  • Match-making (partnerské stretnutia)
  • Stretnutia s NCP

Ďalšie praktické informácie / registrácia

Miesto konania: Technopol Congress Centre, Kutlikova 17, Bratislava
Jazyk: Slovenský a anglický s tlmočením/anglický (stretnutia)
Konferenčný poplatok: Zdarma
Zaregistrovať sa môžete na stránke http://www.b2match.eu/fp7connections2012/pages/home Pri registrácií je nevyhnutné vyplniť profil organizácie, ako aj kontaktnú osobu.Copyright © 2010-2015 energy online, a.s. | Design & Technology by MONOGRAM

Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby.

Používame spravodajstvo ČTK a TASR, ktorých obsah je chránený autorským právom. Všetky práva vyhradené.

Ochrana autorského práva.